Wardrobes & Armoires

Pine Wardrobe SKU: ARC649XU
Size: 38.25x23x72.25
Alder Shaker Armoire SKU: ARC6166XS
Size: 37.25x19.38x68.25
Pine Wardobe SKU: ARC560S
Pine Wardobe SKU: ARC549XP
Size: 38x23.75x72
Pueblo White Armoire SKU: 360 ARMOIRE
Size: 47-1/4 x 22-3/4 x 77-1/2
Pueblo Black Armoire SKU: 370 Armoire
Size: 47-1/4 x 22-3/4 x 77-1/2